شاعر مرحوم : عباسقلی یحیوی اردبیلی متخلص به ( یحیوی )

نام نوحه : شجاعت حضرت ابوالفضل (ع)صاحیب-ی-وقار عباس، میر-ی-تاجدار عباس

حیدرین رشید اوْغلۇ، شیر-ی-نامدار عباس

چکدی نقشه‌ی-ی-جنگ، تۇتدۇ جنگه چون تصمیم

سینه‌ ایکی اللــه‌ر، شاهه ائیله‌دی تعظیم

آلدێ تئشنه سولطاندان، اؤز وظیفه‌سین تعلیم

رمز دفته‌رین سولطان ائیله‌دی اوْنا تسلیم

اوْلدۇ ائحتیرامیله‌ن خئیمه‌ده‌ن کنار عباس

بیر گئدیب آتێن تنگین، تۇتدۇ سر لجامینده‌ن

گلدی تا عوبور ائتسین، تئشنه‌له‌ر‌ مقامینده‌ن

بیر بؤلۆک خانێم قێزلار، چێخدێ اؤز خییامینده‌ن

یاندێم العه‌طه‌ش یاندێم، سس گلیب سۇ جامینده‌ن

اوْل سۇسۇز بالالاردان اوْلدۇ شرمسار عباس

جانێنێ گئروْ قوْیدۇ، ائتمه‌یین دئدی ناله

قئیمه‌تی نه قدر اوْلسا، سۇ گتیرره‌م اطفاله

من کی صادق-وْ-القوْله‌م، قالدێ هیممه‌ت ایقباله

آفه‌رین بۇ کئرداره، آفه‌رین بۇ افعاله

ائی جوان-ی-دریا دیل، ائی وفا شۇعار عباس

یئتدی پیش-ی-اعداده، رسمه‌ن آت دوْلاندێردێ

هر یانا ائدیب حمله، برق-ی-تیغی یاندێردێ

پوْزدۇ دسته‌له‌ر نظمین، تا سیپاهێ سێندێردێ

نحر-ی-علقه‌م اۆستۆنده، وۇردۇ بئیره‌غین دۇردۇ

بیر هده‌فده دریانێ، ائیله‌دی شیکار عباس

بیر اوْوۇج سۇدان گؤتدۆ، گتدی گؤز قاباغینه

تئشنه‌له‌ر سسی دۆشدۆ، ناگه‌هان قۇلاغینه

باخدێ باطین عاله‌مده، اصغرین دوْداغینه

ایچمه‌دی سۇیۇ آتدێ، مرکه‌بین ایاغینه

دوْلدۇرۇب سۇدان چێخدێ، مشگین اشکبار عباس

خط-ی-سئیرینی سالدێ، نخلگاه آراسێندان

دۆشدۆ لئشگه‌ره وحشه‌ت، سهمگین نداسێندان

هئی تؤکه‌ردی باشلارێ، تیغ-ی-جان روْباسێندان

دوْلدۇ کربلا دشتی، الحه‌ذه‌ر صداسێندان

یوْم-ی-حشری اعدایه، قێلدێ آشیکار عباس

اسدی توْند بیر تۇفان، اوْلدۇ رویئ عاله‌م تار

گؤردیله‌ر کی دندانه، مشگینی آلێب سردار

سینه ده علم قانلێ، بس هانێ اۇزۇن قوْللار؟

اوْغلۇنۇن اوْ وقتینی، فاطیمه دییه‌ر آغلار

سؤیله‌یه‌ر آنان قۇربان، ائی حۆسئینه یار عباس

بیر زامان حۆسئن تاپدێ، باش آچێق علمداری

گؤردۆ قاندێ بیر پارچا، اوْل وۆجۇد-ی-گۆلنارێ

بیریانا دۆشۆب مشکی، بیر طره‌فده قوْللارێ

بایرا‌غین هارا دۆشمۆش، کربلا سیپه‌هداری

یاتما دۇر بئلیم سێندێ، اوْلدۇم ایندی خوار عباس

یحیوی یاز عباسه، نؤوحه عؤمر فۆرصه‌تدی

وقتیکی احئبباله‌ر دفن ائدیب سنی گئتدی

اقره‌با اوْغۇل قارداش، سنده‌ن اۇنسی ترک ائتدی

اوْندا سن گؤره‌رسن، بۇ زحمه‌ته عوه‌ض یئتدی

یعنی باشێن اۆستۆنده بایراغێن وۇرار عباس

----------------------
 موضوع :سواره تیغ برق افشان...


سواره تیغ برق افشان الینده فکری دعوا دور

مرصّع دور لجامی، مرکبون زینی مطلّا دور

قزل جوشن وار اگنینده جلال و شأنی اعلا دور

حسین ابن علی روح نبی دلبند زهرا دور

بو وصفیلن گلوب میدان جنگه حیف تنها دورسلاح جنگینون هر قطعه سی میراث سلطانی

رسول اکرمون درّاعه و دستار شایانی

جناب حمزه نون گوهر نشان نُه قبّه قلخانی

علی المرتضی نون ذوالفقار تیز و برّانی

طلابفت و جواهر کوب یک قبضه دو پهنا دورهوایه ذوالجناحون نعل آلتدان کیمیا قالخار

کانّه دنده ی سوهانیدن مغز طلا قالخار

نئجه لاهوته گور ناسوتیدن نور خدا قالخار

سوسوز لبلردن اما کلمه‌ی انّی فدا قالخار

کنایه بو مبارک کلمه دن ذبحاً عظیما دورحسینه خارجی آدی قویوبدور زاده ی هنده

شریحون خط و امضا سیله تکمیل اولدی پرونده

او حکمون رو نوشتین یازدی اوراقه نویسنده

سراسر مملکتده ائتدیلر پخش و پراکنده

حسینون قتلی گویا مسلمینه فرض ایفا دوریزیدون حیطه‌ی حکمینده اسلامی اولان یئرلر

نقاط آسیاده چینه پیوسته نئچه کشور

حدود غربده اقیانوس اطلس، موج آور

شمالاً انتهای سیبریه مرزیدی سرتاسر

جنوباً استوائی خطه تاریخ حکمفرما دورحبش نزدیک خط استواده خاک آفریقا

اروپاده فرنگستانیدن بیر حَد مستثنی

شمالیده وین اطریشده پاتختدور حالا

هنودستاندا پاکستان فعلی خطّه‌ی زیبا

قدیمی نقشه لرده بو ممالک نصف دنیا دوربو وسعتده ممالک ده دهستان واردی شهرستان

گله هرتک تکیندن اون نفر تشکیل تاپار ملیان

فریضه بیلدیلر حکم شریحی مردم نادان

بلا صحراسینه لشکر شتابان اولدی هر یاندان

گوروندی روز عاشورا قشون چوخ موج دریا دورشیوخ نهروان قرآن حمایل آلنی برجسته

سُنین نیزه‌لر بنذر زبان افعی مسته

سه شعبه تیر و پیکان جعبه دانلاردا نئچه دسته

قلجلار سوولانوب قول چمرانوب دامن بئله بسته

امام ئولدورمگه الله اکبر گور نه غوغا دورنقاب اعرفونی آتدی وجه الله جمالیندن

او نابینالر آلسون فائده شمع وصالیندن

یاغاردی دُرّ ابیض لعل و یاقوت اتصالیندن

اولون آگه جماعت سیز حسینون شرح حالیندن

بابام احمد آتام حیدر آنام زهرای کبرا دورندای اعرفونی دفعتاً ناقص قویوب لشکر

آیاقلار بیر بیرینه دگدی سسلندی اوزنگی‌لر

نئجه آهن دوگنده سسلنور دکان آهنگر

پیاده صف لریندن ظاهر اولدی مختلف سسلر

امامون حجتینه بو هیاهو عذر بی جا دوربو وضع نامناسب شهریاری ائله دی وادار

او قومه بیر نمونه قدرتیندن ائله سین اظهار

بویوردی ایها الجند الشاطین اسکتوا زنهار

واریمدور اقتداریم روحوزی الآن ائدیم احضار

منیم حکمیم تمام انفاس و ارواح ایچره مجرا دورنشست ائتدی او دم رعب امامت نحس دللرده

تصرفله قوروتدی قوّه‌ی روحی بدنلرده

پیاده یا سواره دوردی ساکت دوردوقی یئرده

یونولمیش داش تک هیکل‌لر صف اندر صف برابرده

فنا آیینه سینده هر بیری بیر صورت لا دوربو قدرتلن سیزی ائتدیم مخیّر اوچ سوزه لشکر

گورون ذی نفع سوز هانسیندا اجرا ائیله یین سیزلر

قیتسون یثربه منع ائتمیون تا آل پیغمبر

وئرون یا بیر بیچیم سو تشنه دور تشنه یانور لبلر

و یا گنجیمه گلسون بیر به بیر کیم مرد هیجا دورقبوله یتمدی افسوس شرط اول و ثانی

اوچومجی شرط قانون عرب جلب ائتدی اعدانی

شجاعان مبرّز گلدی دوتدی راه نیرانی

او روباهان کم جرئت تانیدی شیر میدانی

غراب بی هنر هاردان حریف رزم عنقا دورگوروب سعداوغلی تاپماز قصدی بو ترتیبلن انجام

وئروب فرمان یئریندن اوینادی نیروی خون آشام

قشون واحدلری جنگ وجود واحده اعزام

او غیر عادلانه حمله که اونلار ائدوب اقدام

نه قانون عرب طرز رسم ترسا دورنئجه پوره وئرور یای فصلی پشَه شهد ناب اوسته

اونون مثلینده لشکر حمله گتدی اول جناب اوسته

نئجه بیر خشمگین شهباز اوچار فوج غراب اوسته

اونون مثلینده حضرت زیندن قالخوب رکاب اوسته

ملخ دن موردون زنبوردن شیره نه پروا دوردوه‌لر صیحه سی آت شیهه سی آواز واویلا

عربلر سسلنور طبل و دهل گرهاگر اعدا

طنین اندازی دی آفاقه صوت غرّش و عرّا

او ساعتدور اهم ساعت ساعات عاشورا

هامی قدّوسیان حیرتده مشغول تماشا دورهوانی توز دونوب یئللر اسور صحرا اولوب طوفان

زرهلر سسلنور اوخلار یاغور ردّ ائیله ییر قلخان

پاریلدار تیغلر آت دیرناقیندان برق اولور تابان

حسینون صولتی فرداً به فردین ائیله ییب لرزان

گوروندی هرباش اوسته بیر حسین بیر تیغ برّا دورانا بن راکب الرفرف مقیمالعرش بالنعلین

انا بن ضارب السیفین انا بن صاحب الرمحین

انا بن فاتح خیبر انا بن فارس الصفین

انا بن سیّد الکونین با کی العینین

قریشون افتخاری خانه زاد حیّ یکتا دورابی مخنف دئیر بیر گوشه ده دور دوم تماشایه

حسینون سینه سین گوردیم نشان تیر اعدایه

اوخا پیوند اولوب اوخ تپراقا اوخلار سالوب سایه

یوخیدی یاره سی دالدان دلیلیم وار بو معنایه

او حضرت غیر فرّار اوغلیدور کرّار اعدا دورقناد آچمیشدی اوخدان اوخشیوردی مرغ پرداره

زره منفذلریندن قان آتاردی مثل فوّاره

محاسن مولریندن قان سوزردی زین زرداره

اولوبدور ذوالجناحون سینه بندی سینه ده پاره

بویانمیش راکب و مرکوب چون یاقوت حمرا دوربو حالتدن عجب‌تر حیرت آور بیر بو مطلب دور

اؤلوب قارداشی اوغلی لشکری قانه مخضب دور

قالان تنها اوزی دور بیر قلج دور بیرده مرکب دور

سسینه سس وئرن عورت اوشاقدور بیرده زینب دور

بو اوصافیله اعدا افکن و ضرغام غرّا دورروایتدور چکردی اول جناب هر نعره که دلدن

مبارزلر وئروردی اختیار مرکبی الدن

چکیلدی کوفه سمتیتنه قاچان لشگر مقابلدن

کنار اولدی او ساعت نور حق ظلمات باطلدن

بلی دیجوردن شمس جهان آرا مبرّا دورقیتدی مرکز میداندا دوردی مفخر لولاک

آلیشمیشدی حرارتدن اورک، عطشان دوداقلار خاک

قوری تخته کیمی آغزیندا دیلدن سس اولور ادراک

خطابی لشکر سفیانه من الما دورکئچوردی بیر نفر سیّاح دنیاگرد گردآلود

الینده چوبدست آشفته مو چالاک و ره پیمود

حمایل گردنینده سو دولی بیر قمقمه موجود

غذا و قوتی همیانینده مست باده‌ی مقصود

زمین کربلاده گوردی بیر محشر هویدا دورداغیلمیش حربگاهه قولدی باشدی دوغرانان پیکر

دایانمیش نیزیه بیر سیّد وظلوم و بی یاور

دوداقینده دیلینی گزدیرور گویا که سو ایستر

ولی تشخیص اولونماز پیکری پیکاندور اعضادورچیخارتدی کیسه دن بیر ظرف چوبینه شتابیلن

همان ظرفی لبالب ادی فی الفوری آبیلن

مقابل اولدی سیاح احتراماً اول جنابیلن

ایکی الده تعارف ائتدی عذر بی حسابیلن

دئدی آل ای غریب ایچ بو سوئی خیلی گوارا دوراو میراب بهشتی ساقی کوثر دلارامی

کمال لطف ایلن سیّاح الیندن آلدی اول جامی

سوئی سپدی یئره سو ایچمدی بو تشنه هنگامی

ایکی انگشت آرا سیندان ائدوب سیّاحه اعلامی

بویوردی گور نه عالم سیر ائدورسن هانسی ماوا دورامامون امرینه تسلیم اولوب سیّاح خوش کردار

چکیلدی پرده‌ی غفلت گوزیندن کشف اولوب اسرار

باخاندا بیر مکان گوردی مشجر گلشن و گلزار

ریاض جنت فیها عیون تجری الانهار

قدح‌لر الده شربتلن دولی آماده حورا دوردوباره ائیله دی سیّاحی آگه سرّ پنهاندان

توکوب سو جامینه بیر قبضه حضرت ریگ میداندان

قاماشدی مرد سیّاحون گوزی برق درخشاندان

دولی گوردی سو جامین گوهر و لعل فروزاندان

تمام الماس و مرجان و زبرجد درّ لالا دورگورنده بو ایکی اعجازی غیبون پرده داریندن

تعجب ائیله دی شاهون عجایب اقتداریندن

بو ایستی بو عطش بو قدرت و صبر و وقاریندن

ییخیلدی ذوالجناحون اوپدی سُمّ خاکداریندن

دئدی جانیم سنه قربان بو نه سرّ معما دوربویوردی من امام عالمینم ای سعادتمند

فراتی قادرم آب حیاته ائیله‌م پیوند

علی اوغلی حسینم من بلاده شاکر و خرسند

اوزوم اوز رغبتیمله دام عشقه اولمیشام دلبند

شهادت شاهده شیرین‌تر از شهد مصفّا دوربودور علت بو قدرتلن بئله عطشانم ای سیاح

یازیلمیش عهدناممده سوسوز قربانم ای سیاح

مقصرلر پناهی محرم دیوانم ای سیاح

عزاداره جزاده شافع عصیانم ای سیاح

بهشت اهلی دی کیم اهل بکا و او تباکا دورشهادت امری صادر اولمادی سیاحه مولادن

شفاعت قولین آلدی آغلادی گئتدی او صحرادن

دولاندیردی لجام مرکبی حضرت او ماوادن

وداع آخرین قصدیله اندی تلّ بالادن

او تلّی که میان عرصه و اخیام طاها دورخانم زینب دئییر خیمه قباقینده باخوردوم من

گوروم آیا حسینیمله نه رفتار ائیلیه ییر دشمن

سرازیر اولدی بیر تپراقلی طوفان تلّون اوستیندن

گلور توز درک اولونماز بو نه توزدور قوزانور یئردن

توز ایچره آت ایاقینون صدای نعلی پیدا دورتعجب حالیله دقت ائدردیم تا ندور مطلب

یاخونلاشدی توز آیریلدی نمایان اولدی بیر مرکب

آت اوسته پارچا قاندان غیری بیر زاد گورمدیم یا رب

صدا گلدی علیکن السلامی اختی یا زینب

تانیدیم لهجه سیندن کیم حسین بو لفظه گویا دورسیزی اللهه تاپشوردوم بویوردی شاه بی لشکر

داخی یوخ صحبته فرصت منی زهرا آنام گوزلر

فراز عرشدن جدّیم پیمبردور منی سسلر

قیامتده عزاداریم اگر من گئتمسم نئیلر

بو باش بو جان لو پیکر قیمت مقطوع سودا دورائله سرعتله آت سوردی حسین میدان دعوایه

نه زینب یادینه دوشدی نه باخدی آه لیلایه

دالیجان منده یوز قویدوم گوزی یاشلی او صحرایه

دئدیم قارداش قسم وئرره‌م سنی مظلومه زهرایه

حسین جان بیر توقّف قیل باجون صاحب تمنّا دورحسینین ساخلادی یولدان شرار آهیلن زینب

یول اوسته قول بویون اولدی او شاهنشاهیلن زینب

ائدیبلر رمزلی صحبت ولیّ اللهیلن زینب

قیتدی خیمه سمتینه دل آگاهیلن زینب

او صحبتدن نتیجه هر بلالرده شکیبا دورتمام ائت «یحیوی» تحریره یوخدور خامه ده یارا

فصاحتله بو نظم آبداری ائیله دون انشا

آپارسون فیض سرشارین مجالسده آتان یحیی

چکوب زحمت بساط کربلائی ائتموسن احیا

نقدری واردور آثارون آدون مشمول احیا دور
-------------------------
نام نوحه: حضرت سکینه اثر : یحیوی


سۇ یوْللارێن کسدی عدو، یاندێم عمو یاندێم

ائحسان ائله بیر جوْرعه سۇ، یاندێم عمو یاندێم

بیلله‌م عموجان محضه‌روندا حۆرمه‌تیم واردێر

باخ گؤر ایاق اۆسته دایانماق طاقه‌تیم واردێر

یاکی سۇسۇزلۇقدان دانێشماق قۆدره‌تیم واردێر

بیر جوْرعه سۇدان اؤتری من، یاندێم عمو یاندێم

بیربیر بۇ خئیمه‌گه‌له‌ری گزدیم سوْراق ائتدیم

سۇ تاپمادێم ائی سروه‌ریم، من هر یئره گئتدیم

اۇمۇدیله‌ن درگاهیوه، آخه‌رده یۆز گتدیم

باب-ی-کره‌مدیر بۇ قاپێ، یاندێم عمو یاندێم

من قوْی دوْلانێم باشیوه، چۆن شمع-ی-پروانه

سن ده طبابه‌ت ائیله بۇ درده طبیبانه

باخ بۇ لب عطشان قێزلارا، آواره طئفلانه

ائیله‌ر نئجه سۇ جوْستئجو، یاندێم عمو یاندێم

تنگه سالێب سوزئ عطه‌ش، بسکی اۇشاقلارێ

سینه آراسێنا باسێل‌لار ایستی قۇملارێ

گؤر ایش هارا چاتمێش حۆسئنین خێردا قێزلارێ

اوْد دان ائدیر سو آرئزو، یاندێم عمو یاندێم

چێخمێش صئدای العطه‌ش، عرشه بۇ مأواده

دیققه‌تله باخ بۇ ناله-وْ-افغان-وْ-فریاده

بیر قطره سۇ اۆستۆنده دیر، بۇ غملی صحراده

بۇ کئشمه‌کئش بۇ های-وْ-هو، یاندێم عمو یاندێم

شیرین دیلیم نازلێ قێزێم، گؤز یاشیوه قۇربان

آب-ی-فراتی باغلارام، من خئیمییه الآن

صبر ائت بالام بۇ دیللـه‌رون ائتدی منی گیریان

ائتمه یانێغلێ گوْفتئگو، یاندێم عمو یاندێم

ائی کربلا سولطانێ‌نێن غئیره‌تلی سرداری

آل بۇ قۇرۇ مشکی آپار، دوْلدۇر سۇدان باری

سیراب قێل، آللاه ریضاسینه، سۇسۇزلاری

ائی اهل-بئیته-آبئرو، یاندێم عمو یاندێم

گهواره‌ده غش ائیله‌ییبدیر، شیرخوار اصغر

نه سۆد وار امسین، وار نه سۇ ایچسین آخێب گؤزله‌ر

رنگی طراوه‌تده‌ن دۆشۆب، برگ-ی-گۆله بنزه‌ر

سوْلمۇش اوْ طئفل-ی-ماه رو، یاندێم عمو یاندێم

ایسته زییاره‌ت یحیوی انعام اشعاره

عباسی امما وئر قسه‌م، اوْل وقت-ی-دوْشواره

عرض ائیله‌دی عطشان سکینه، اوْل وفاداره

سۇ یوْللارێن کسدی عدو، یاندێم عمو یاندێم

----------------------------


نام نوحه : زیارت و سلام اثر : یحیویتئشنــه ســۇ کنـارینـده، لبلـه‌ره سـلام اوْلسـۇن

قانه غرق اوْلان باشسێز، پئیکه‌ره سلام اوْلسۇن

تـۆربــه‌ت-ی-مقـدسـی کـی، کـیمییـاده‌ن آرتـێقـدێـر

قــوْببــه‌ی-ی-منــوری کـی، نـوْه سمـاده‌ن آرتـێقـدێر

بـوْقعــه‌ی-ی- مطهـری کــی، هـر بنـاده‌ن آرتـێقــدیر

کیــم دییــه بیـلــه‌ر کـعبــه، کـــربـــلا ده‌ن آرتـێقــدێر

اوْنــدا دفـن اوْلان شـاه-ی-بـی‌سـره سـلام اوْلـسۇن

روحــی روح-ی-ارواحـــه، جــیسمـی روح-ی-ذیروحه

سینــه گــه خـــده‌نــگیــلــه، خنجــه‌ریلــه مشروحـه

هــم یـــدان مقــطــوعـــه، هــم قفـــای مــذبــوحــه

لختـه-لختـه قـان دوْلمـۇش، گؤزلـه‌ره سلام اوْلسـۇن

کاکــوْل-ی-سمـه‌ن سمـایـه، قـامــه‌ت-ی-دیـل‌آرایــه

شـب چیـراق-ی-مظلـۇمان، نور-ی-چشم-ی-زهرایـه

گؤهــه‌ر-ی-شـب افـروز-وْ-اهـل-ی-بـئیتـی طـاهـایــه

طـاقـه‌ت-ی-دیـل-ی-«زینـب»، نـوْجـوان-ی-لـئیــلایـه

قیطعه-قیطعه دوْغرانمێش، «اکبر»ه سـلام اوْلسـۇن

گــۆلعــۇذار-ی-زییبــایــه، ســـرو-ی-قـدد-ی-رعنـایــه

ابـــروْوان قـــوْســی‌نــــه دیــــده‌هـــای شهـــلایــــه

قانێلـــه‌ن اوْلان الــوان، زۆلـــف-ی-عنبـــه‌ر آســایـــه

آتــــلارێـــن ایــاغـــێنـــده پــــاره-پــــاره اعــضـــایـــه

قـان حنـا خیضـاب ائتمیـش، اللـــه‌ره سـلام اوْلسۇن

طیفـل-ی-بی‌زبانی کی، گۆل کیمی سوْلۇب یانـدێ

اۆچ گئجه گـۆنـۆز عطشـان، دیـل دوْداغـێ اوْدلانـدێ

ظهــر-ی-یـوْم-ی-عـاشـۇرا، سـۇ یانێنــدا اوْخـلانـدێ

شهپـه‌ر آچـدێ پئیـکانـدان، قـۇش کیمی قانادلاندێ

شـاهبـاز-ی-خــونیـن پــر، «اصغــر» سـلام اوْلسۇن

بیـــر جــــوان کـــی منصــه‌بــده، کـــربــلا علـمـداری

خون-ی-سوْرخێ ایله رنگین، بئیره‌ق-ی-نیگۆن‌ساری

قوْیدۇ قان قان سۇیا قییمه‌ت، مشکی اوْلدۇ گۆلنـارێ

سۇ یوْلۇنـدا سعــی ائتــدی، تـا کسیلــدی قوْلــلارێ

صــاحـیـب-ی-دوْ بــازۇی احــمـه‌ره ســلام اوْلســۇن

شیــدده‌ت-ی-ســۇســۇزلـۇقدان، اوْدلانان دوْداغلاره

آت دؤشــۆنــده قــاچــمــاغــدان، زخمــدار ایــاغـلاره

شــامیـــده قـــارانقـــۇقــدا، آج یــاتــان اۇشــاقـــلاره

بیــــر ده «ام‌کـلثـــۇم»ه، «زینـب»-ی-دیــل افـکـــاره

دوْختــه‌ران-ی-خــاتۇن-ی-محشـه‌ره سـلام اوْلسـۇن

خــواهــه‌ر-ی- «علـی‌اکبـر» قـالـدێ بئیــت‌الاحـزانـدا

یـوْخ چێــراغـێ یــوْخ فـرشــی، بیـر خرابــه زیندانــدا

تـوْپــراق اۆستـه جـان وئــردی، اؤلـدۆ کافـه‌ریستانـدا

کفـه‌نــی قــارا معجــه‌ر، دفنــی کــۆنـــج-ی-ویـرانـدا

اوْل «رقیــه»‌ی-ی-مــؤحنـه‌ت پروه‌ره سلام اوْلسـۇن

سیــدالعبـــادی کـــی بستــــه‌ی-ی-طنـــاب اوْلـــدۇ

شهـریلـه‌رده حققینـده، ظۆلـم-ی-بـی‌حئسـاب اوْلدۇ

پیشـــوای ایســلامــه خــاریـجــی خـیطــاب اوْلــــدۇ

آتــه‌ش-ی-شمـاتـــه‌تــده، خـاطیـــری کبـــاب اوْلــدۇ

اوْل مریــض-ی-دیـل خسته، سروه‌ره سلام اوْلسـۇن

«کوفــه»ده «عقیــل» اوْغـلـۇ «مسلــم»-ی-وفــاداره

«مالـک» اوْغلـۇ «ابراهیـم»، جان نئثار-ی- «مختـار»ه

«ابـن عوسجـه مسلـم» هــم «حبیــب»-ی-ســرداره

شـــاهـــراه-ی-ایـمــانـــدا، جــان وئــره‌ن جــوانـــلاره

طئفــل-وْ-پیــر-وْ-بــوْرنـایـه، یئکسـه‌ره سلام اوْلسـۇ